O stronie słów kilka

Strona ta jest spontanicznym rezultatem zmierzwionych wolnych myśli. Treści na niej zawarte będą z pewnością dotyczyły wszystkich miejsc, dusz i wspomnień, którymi będę w stanie się z wami podzielić.

W przeszłości pomieszkiwałam (czytaj: przebywałam przez kilka miesięcy) w różnych krajach: Turcji, Anglii, Francji, Włoszech. Jako że przez prawie 3 lata mieszkałam w Rumunii, uwięziona przez ‚krew i miód’ bałkańskiej atmosfery czyhającej tuż za rogiem (Rumunia jest dla mnie swoistym przejściem granicznym między typowym wschodnio-europejskim, a bałkańskim światem), nie zabraknie tu zapisów z tym związanych.

Po Rumunii przyszedł czas na Azję. Trafiłam do zatłoczonego, głośnego i duszącego spalinami Hanoi, gdzie przez krótki czas pracowałam jako nauczycielka angielskiego. Pewnego dnia zmęczona miejscem, atmosferą w pracy, wkurzona na menadżerkę-oszustkę, postanowiłam się spakować i wyruszyłam w podróż po Wietnamie i Tajlandii.

W Tajlandii dokonała się we mnie przemiana, która zainspirowała mnie do dalszych zmian.

Co dalej? Chwilowo wracam do Wietnamu, dużo mniejszej miejscowości, pół godziny skuterem od plaży.

P.S. Pora nigdy idealna opisuje doskonale stan, w którym wielu z nas się znajduje – towarzysząca nam często nie dająca się zagłuszyć chęć zmiany, co rusz tłamszona jest osobistą strefą komfortu, z której tak trudno zrezygnować. Ja chcę jednak na niekrótką chwilę się z niej wydostać.

Do spisania!


This page is a spontaneous result of free, messy thoughts of mine. Since I am Polish, you might sometimes need the particular language skill to ‚decipher’ messages I will be trying to convey.

In the past I lived, for rather short period of time, in different countries: Turkey, England, France, Italy. Though, for almost three years I have lived in Romania, mentally imprisoned by ‚honey and blood’ of the Balkan atmosphere lurking just around the corner (Romania – to me – is a peculiar border crossing between typical East European and the Balkan world), thus you will certainly find a bit of it in here.

After that, I decided to move to Asia. I ended up in thought-provoking, noisy and polluted Hanoi where, for a short period of time, I taught English. One day, tired of that place, the atmosphere at work and my manager-sharpy, I packed my stuff and left to travel around Vietnam and Thailand.

In Thailand I experienced a change of heart and got a clearer perspective of what I want my life to be.

What now? At the moment, I am going back to Vietnam, though, to a smaller city, 30 minutes drive from the nearest beach.

P.S. Pora nigdy idealna – in Polish it literally means: time is never right/ideal – that kind of describes this urge of constant changes suppressed by ‚down-to-earth’ comfort zone we create for ourselves just by default. And from this comfort zone I want to step out for a bit longer.